Services

Peruskäsittelyt

Elektrolyyttinen kiillotus

Elektrolyyttinen kiillotus

Elektrolyyttinen kiillotus on kemiallinen pinnan viimeistelytekniikka, jossa materiaalia poistetaan metallin pinnasta ioni ionilta.

Käsittely tasoittaa pinnan mikroskooppisen pienet epätasaisuudet, mikä puolestaan edesauttaa lian irtoamista ja siten helpottaa tuotteen puhtaanapitoa. Elektrolyyttistä kiillotusta hyödynnetään myös jäysteenpoistossa, pinnan kiilto-ominaisuuksien lisäyksessä sekä passivoinnissa. Tarkasti kontrolloidulla käsittelyllä voidaan kasvattaa terästä suojaavaa passiivikalvoa ja parantaa korroosionkestoa merkittävästi.

Kiillotusprosessi paljastaa virheettömän, metallurgisesti puhtaan pinnan. Mekaanisen pintakäsittelyn aiheuttamat, mahdollisesti haitalliset tekijät, kuten mekaaniset- ja lämpöjännitykset, vieraat partikkelit ja pinnan karhentuminen, kyetään välttämään.

Elektrolyyttinen kiillotus ei vaikuta käsiteltävään kappaleeseen mekaanisesti, kemiallisesti tai termisesti. Prosessi soveltuu hyvin lähes kaikenkokoisille ja – muotoisille kappaleille.

Yleisimmin käytetyt standardit mm. ISO EN 15730, ASTM B912-13

Pyydä tarjous elektrolyyttisestä kiillotuksesta →
Happopeittaus

Happopeittaus

Peittauksella poistetaan korrosoituvat lämpövärjäymät teräksen pinnalta.

Peittaus on prosessi, jota käytetään valmistusprosesseissa kappaleeseen tuodun lämmön vaikutuksesta värjääntyneiden pintojen puhdistamiseen. Peittaus poistaa teräksen pinnalta vähäkromisen korrosoituvan pinnan.

Pyydä tarjous happopeittauksesta →
Happopassivointi

Happopassivointi

Happopassivoinnilla varmistetaan ruostumattoman teräksen hygieenisyys ja pinnan passivoituminen.

Käsittely suoritetaan usein peittauksen jälkeen. Usein spesifioitu määritelmä ”pickling and passivating” tarkoittaa juuri näiden kahden käsittelyn yhdistelmää.

Yleisimmin käytetyt standardit mm. ASTM A380-13, ASTM A967-13

Pyydä tarjous happopassivoinnista →

On-site käsittely

Monen muotoisia ja kokoisia kappaleita voidaan ruiskupeitata ja passivoida asiakkaan tiloissa tai tehtaissa.

Ruostumattomien ja haponkestävien putkilinjastojen sisäpinnat voidaan peitata ja passivoida myös paikan päällä kaivoksissa ja tehtaissa.

Ruostumattoman teräksen passivoitumisen tarkastamiseen on olemassa useita testejä. Yleisimpiä testausstandardeja ovat mm. ISO EN 9227:2012 ja ASTM A967- 13.

Pyydä tarjous on-site käsittelystä →

Mekaaninen käsittely

Usein kemiallisen prosessin rinnalle vaaditaan mekaaninen käsittely.

Toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan usein myös yhdistelmä mekaanisia pinnanmuokkauskäsittelyitä ennen kemiallisia prosesseja.

Esimerkiksi vaadittuun pinnankarheus-, tai lujuustasoon pääseminen vaatii usein yhdistelmän eri käsittelyjä.

Pyydä tarjous mekaanisesta käsittelystä →