Elektrolyyttinen kiillotus

Elektrolyyttinen kiillotus on kemiallinen pinnan viimeistelytekniikka, jossa materiaalia poistetaan metallin pinnasta ioni ionilta.

Käsittely tasoittaa pinnan mikroskooppisen pienet epätasaisuudet, mikä puolestaan edesauttaa lian irtoamista ja siten helpottaa tuotteen puhtaanapitoa. Elektrolyyttistä kiillotusta hyödynnetään myös jäysteenpoistossa, pinnan kiilto-ominaisuuksien lisäyksessä sekä passivoinnissa. Tarkasti kontrolloidulla käsittelyllä voidaan kasvattaa terästä suojaavaa passiivikalvoa ja parantaa korroosionkestoa merkittävästi.

Kiillotusprosessi paljastaa virheettömän, metallurgisesti puhtaan pinnan. Mekaanisen pintakäsittelyn aiheuttamat, mahdollisesti haitalliset tekijät, kuten mekaaniset- ja lämpöjännitykset, vieraat partikkelit ja pinnan karhentuminen, kyetään välttämään.

Elektrolyyttinen kiillotus ei vaikuta käsiteltävään kappaleeseen mekaanisesti, kemiallisesti tai termisesti. Prosessi soveltuu hyvin lähes kaikenkokoisille ja – muotoisille kappaleille.

Yleisimmin käytetyt standardit mm. ISO EN 15730, ASTM B912-13

INOX logo

INOX Finland Oy

INOX Finland Oy on erikoistunut tuomaan ruostumattoman teräksen parhaat puolet esiin. Oikealla materiaalinvalinnalla ja ominaisuuksien optimoinnilla saadaan aikaan paras lopputulos.