We optimise stainless.

Ruostumattomien ja haponkestävien terästen kemialliset käsittelyt teollisuuden eri sovelluksiin.

Oikealla materiaalinvalinnalla sekä ominaisuuksien kemiallisella optimoinnilla saadaan aikaan ylivertainen lopputulos.

Tutustu käsittelyihin

Maalle, merelle ja avaruuteen.

INOX optimoi ruostumattoman teräksen kestämään äärimmäisiä olosuhteita.

INOX Corro™ -käsiteltyjä osia löytyy mm. Mars-planeettaa tutkivista luotaimista.

Tutustu käsittelyihin

Osana parempaa tuotekehitystä.

Toimintamme keskiössä on ymmärrys ruostumattomien materiaalien mahdollisuuksista, ominaisuuksista ja rajoista.

INOX LAB™ on erikoistunut ruostumattoman teräksen käsittelyjen protosarjoihin, testauksiin, mittauksiin, analyyseihin ja tutkimuksiin.

Tutustu käsittelyihin

INOX FLOW™

Käsittelyllä pienennetään mikrobiologisen saostumisen mahdollisuus minimiin mm. putkistoissa, suodattimissa, sihdeissä, venttiileissä ja lauhduttimissa.

INOX FLOW™ – käsittelyssä putkistojen sisäpintojen pinnankarheudet kiillotetaan sähkökemiallisesti. Menetelmän ansiosta teollisuusputkistojen virtaukset saadaan optimoitua ja kitka minimoitua.

Venttiilien ja pumpunpesien käsittelyn ansiosta pumppujen elinkaaren aikana tapahtuva tehohukka vähenee oleellisesti käsittelyn ansiosta. Pulssiohjatusti elektrolyyttisesti kiillotetut sisäpinnat ovat puhtaat epäsuotuisista oksideista ja vieraista aineista.

Vieraiden partikkeleiden eliminointi ja valmiiden kappaleiden huolellinen käsittely ja pakkaus vähentävät vieraspartikkeleiden aiheuttaman adhessiivisen (koskettavien pintojen osien liimautuminen/hitsautuminen), tai abrassiivisen (hiovan) kulumisen mahdollisuutta venttiileissä.

Käsiteltyjen tuotteiden kliininen puhtaus ja hygieenisyys on  tärkeä paloturvallisuustekijä teollisuuden happiputkissa.

Kysy lisää INOX FLOW™ - asiantuntijalta

INOX HYGI™ käsiteltyjä osia ovat mm. Lääketehtaiden säiliöt, sekoittimien pinnat, kuljettimet, suodattimet, siivilät, astiat, kuivaimet, pilkkojat, jäähdytysputkistot, lämmönvaihtimet, seka puhdastilalaitteet

INOX HYGI™

Lääke- ja elintarviketehtaissa puhtaus on elinehto. Tehtaiden laitteet käyvät prosessin lävitse täyttääkseen korkeimmat mahdolliset hygieniavaatimukset.

INOX HYGI™ on sarja kemiallisia prosesseja, jotka ovat suunniteltu erityisesti optimoimaan materiaalit teollisuuden sovelluksiin, joille on elintärkeää kliinisen puhtauden ja hygieenisyyden saavuttaminen.

INOX HYGI™ – käsittelyä hyödynnetään jatkuvasti muun muassa sairaala-, lääke- ja leikkaustarvikkeiden valmistuksessa. Käsittely parantaa merkittävästi leikkaussaleihin menevien kappaleiden korroosion- ja voimakkaiden puhdistusaineiden kestoa.

Elintarviketeollisuuden sovellukset hyötyvät laitteista, joilla saavutetaan paras pesutulos ja hygieenisyys prosesseissa. Käsittely helpottaa puhdistettavuutta monissa puhdastilaratkaisuissa ja leipomolaitteissa.

Oikeat valinnat sekä materiaaleissa, että kemiallisissa käsittelyissä poistavat pinnoilta valmistuksessa tulleet epäpuhtaudet, varmistavat hygieenisen passivoituneen pinnan ja helpottavat puhdistamista myös jatkossa.

INOX HYGI™ – kemiallisen prosessin läpimenneet kappaleet kestävät myös ylivoimaisesti parhaiten voimakkaita puhdistusaineita.

Kysy lisää INOX HYGI™ - asiantuntijalta

INOX POWER™ –käsittelyä hyödynnetään mm. malminetsintään tehdyissä laitteissa, jäähdytyselementeissä, lämmönvaihtimissa, venttiileissä, lauhduttimissa ja useissa voimalaitoksiin tehdyissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa sovelluksissa.

INOX POWER™

Erityisesti ydinvoimateollisuuden tarpeeseen räätälöity ja tarkasti kontrolloitu käsittely.

INOX POWER™ –käsittelyt ovat sarja kemiallisia prosesseja, jotka on suunniteltu erityisesti tehokkuuden parantamiseen raskaan teollisuuden sovelluksissa. Käsittely vähentää merkittävästi radioaktiivisen kontaminaation ja vieraspartikkeleiden tarttumista ydinvoimaputkistojen osissa ja jäähdytyselementeissä.

Käsittelystä hyötyvät korroosioalttiissa tehdasympäristössä olevat ruostumattomat tuotteet ja laitteet joilta vaaditaan äärimmäistä suorituskykyä.

Käsittelyillä saadaan virtaukset optimoitua monimutkaisissakin laitteissa. Elektrokemiallinen käsittely estää sellukuitujen tarttumisen paperikoneen perälaatikossa ja pillistössä. Haponkestävien lämmönvaihtimien lämmönjohtoky paranee merkittävästi prosessin vaikutuksesta.

Oikeiden materiaalien valinnat ja kemialliset käsittelyt pidentävät laitteiden elinikää ja lyhentävät tehtaiden huoltoseisakkeja.

Kysy lisää INOX POWER™ - asiantuntijalta

INOX CORRO™ - käsittelystä ovat hyötyneet mm. PORAUSLAUTTOJEN OSAT, PUTKET, PUMPUT, VENTTIILIT, LAUHDUTTIMET JA LÄMMÖNVAIHTIMIEN OSAT

INOX CORRO™

INOX CORRO™ –käsiteltyjä pintoja löytyy maalta, avomereltä ja avaruudesta.

INOX CORRO™ - käsittelyt on suunniteltu erityisesti äärimmäisiin olosuhteisiin meneviin sovelluksiin, joille tärkeintä on hyvin passivoituva teräs ja siten myös optimaalinen korroosionkesto.

Oikea materiaalinvalinta on myös erittäin tärkeää ja yhdessä kemiallisen käsittelyn optimoinnin kanssa päästään moninkertaisesti parempiin tuloksiin. Monet avomerellä sijaitsevien porauslauttojen osat, kuten putket, pumput, venttiilit, lauhduttimet ja lämmönvaihtimien osat vaativat käyttöympäristössään suolaisen ilman, sekä veden vuoksi parhaan mahdollisen korroosionkeston.

Kysy lisää INOX CORRO™ - asiantuntijalta

INOX DECO™

Käsittelyn päätarkoitus on ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kappaleiden visuaalisen näyttävyyden parantaminen.

INOX DECO™ -käsittely on usein yhdistelmä mekaanisia/abrasiivisia ja kemiallisia käsittelyitä. Useimmiten käsitellyt kappaleet ovat valmistettu  ohutseinäisestä ruostumattomasta teräksestä.

Kysy lisää INOX DECO™ - asiantuntijalta